"ΨΥΧΩΣΗ!" της Σάρα Κείν σε σκηνοθεσία Τάσου Σαγρή

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!"  Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!"  Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ"  Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν 

                                      Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν

                      

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν

Σίσσυ Δουτσίου "ΨΥΧΩΣΗ!" Σάρα Κέιν

Δεν υπάρχουν σχόλια: